Tietoturvapäivä

29.11.2016

Tietoturvapäivä oli Suomessa vuosittain helmikuussa vietettävä teemapäivä, jonka tarkoituksena on lisätä viestinnän ja opastuksen keinoin kansalaisten tietoisuutta siitä, miten internetin ja muiden sähköisten medioiden käyttö olisi mahdollisimman turvallista. Tietoturvapäivän ja sen ympärille muodostuneen Tietoturvaviikon järjestää Suomessa Viestintäviraston koordinoima Tietoturvapäivä-hanke, johon osallistuu yli 30 yritystä, järjestöä ja viranomaista, mm. teleoperaattoreita, FiCom, Liikenne- ja viestintäministeriö, poliisi, Tieke, Tietoturva ry ja Viestintävirasto. Vuodesta 2013 lukien Tietoturvaviikko yhdistyi uuteen Mediataitoviikkoon.